Tradīcijas

MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBU UN CITU PASĀKUMU OFICIĀLĀ ATKLĀŠANA

Noteiktajā laikā kluba viceprezidents nostāda pasākuma dalībniekus goda līnijā. Jaunbiedri un pasākuma viesi tiek uzaicināti atsevišķā tiem paredzētā vietā. Visiem kluba biedriem galvā ir cepures ar kluba emblēmu. Kluba prezidenta pilnvarots biedrs tur rokās kluba karogu goda līnijas sākumā. Pēc norādījuma, goda līnijas dalībnieki sāk sasauksmi pēc kārtas skaitot. Pēc sasauksmes, viceprezidents ziņo kluba prezidentam par dalībnieku skaitu un nosauc vietu, kurā notiek pasākums. Pēc ziņojuma seko kluba prezidenta uzruna, pēc kuras uzaicina pārējos uz trīskārtēju sveicienu „Sal! Sal! Sal!” paceļot cepures. Pēc tam pasākuma dalībnieki tiek iepazīstināti ar pasākuma norisi un noteikumiem.

TALKA

Gadskārtējās talkās pēc iespējas piedalās visi kluba biedri. To norises vietu un laiku izvēlas kluba valde.

Goda nosaukums „GADA CILVĒKS”

Šī goda nosaukuma piešķiršanas mērķis ir atzīmēt kluba biedru personisko ieguldījumu kluba darbībā un kluba ideju attīstībā. To piešķir gada noslēguma lielajās svinībās. Goda nosaukuma pretendentus slēgtā veidā izvirza pārējie kluba biedri ikgadējā kopsapulcē, aizpildot attiecīgās anketas, kurās norāda pretendentu un tā izvirzīšanas iemeslus. Goda nosaukuma ieguvēja vārds, uzvārds un attiecīgā gada skaitlis tiek fiksēts uz misiņa plāksnītes, kuru goda nosaukuma ieguvējs ceremonijas laikā personiski piesit pie ciļņa ar īpašo kluba ceremoniju āmuru. Goda nosaukuma ieguvējs tiek apbalvots ar attiecīgu diplomu, un kādu ļoti īpašu balvu.

Konkurss „GADA LIELĀKĀ ZIVS”

Konkursā „Gada lielākā zivs” tiesīgi piedalīties tikai kluba biedri ar attiecīgajā gadā Latvijā vai citās valstīs legāli noķertajām zivīm, kuras tiek vērtētas attiecīgajās kategorijās:

1. Augstākā kategorija (lašveidīgās zivis) – lasis, taimiņš, strauta forele, varavīksnes forele, alata, sīga u.c.
2. Pirmā kategorija (retāk noķeramas zivis) – sams, zutis, zandarts, ālants, vēdzele, salate (meža vimba, tulcis (baltais sapals) u.c.
3. Otrā kategorija (biežāk noķeramas zivis) – līdaka, asaris, sapals, plaudis, breksis, līnis, karūsa, rauda, vimba, ķīsis, vīķe u.c.

Kluba biedram, kurš piedalās konkursā, līdz noteiktajam datumam kluba valdē jāiesniedz pieteikums, kurā jāuzrāda noķertās zivs suga, svars, garums, noķeršanas vieta, ūdenstilpne, datums un izmantotie makšķerēšanas piederumi. Klāt jāpievieno fotogrāfija, kurā redzams kluba biedrs ar kluba emblēmu un trofeju. Kluba biedra sasniegums attiecīgajā gadā tiek publicēts kādā no masu medijiem.

GADA NOSLĒGUMA LIELĀS SVINĪBAS

Gada noslēguma lielās svinības notiek katru gadu pirmajā decembra sestdienā. Šajā pasākumā piedalās visi kluba biedri ar ģimenes locekļiem, vai tiem pielīdzinātām personām, kā arī kluba uzaicinātie viesi. Svinības tiek atklātas ar kluba prezidenta uzrunu, kluba himnas dziedāšanu un karoga ienešanu. Pasākuma gaitā tiek paziņots un apbalvots kluba goda nosaukuma „Gada cilvēks” ieguvējs, kā arī tiek paziņots konkursa „Gada lielākā zivs” uzvarētājs.

IN MEMORIUM

Kluba biedra nāves gadījumā, kluba valde izsludina sēras uz laiku ne īsāku par vienu nedēļu, kuras laikā kluba biedri nepiedalās ne makšķerēšanā, ne arī kādos citos ar to saistītos pasākumos. Nākamajā kopsapulcē kluba valde paziņo sēru vēsti līdz ar mirušā kluba biedra dzīves datiem, uzaicina klātesošos godināt aizgājēja piemiņu ar klusuma brīdi. Mirušā kluba biedra portrets tiek novietots kluba, un pirmā pasākuma telpās, kas notiek pēc kluba biedra nāves. Portretu novieto goda vietā pie kluba karoga, un aizdedzina sveci. Mirušā kluba biedra vārds tiek pieminēts viena gada laikā visos kluba izbraukumos brīvā dabā, goda līnijas laikā ziņojumā kluba prezidentam.