Himna

"Draugs, celsimies kājās!"

A.Krūkļa vārdi
R.Paula mūzika


Draugs, celsimies kājās un ļausim
Plūst dziesmai no brīvas krūts,
Un tukšosim pielietos kausus
Par lašiem un upēm, kur būts!

Par Latvijas ūdeņiem tīriem-
Še roka un cīnies, draugs!
Un slava lai meitām un vīriem,
Kas lasi par draugu mums sauks! 

Piedziedājums 2x:
Lasi, Latvijas sudraba lasi!
Skrej mūžam dzīvs
Lasi, Latvijas sudraba lasi
Esi lepns un brīvs!

Prom gadi kā Daugavas laši
Bez apstājas skrien un skrien
Un kas to gan zina, kur paši
Jau rītu mēs būsim ikviens?

Un tāpēc, draugs, celsimies, ļausim,
Lai dziesma kā forele skrej!
Un pildīsim tukšotos kausus
Ar mirkļiem, kas skaisti reiz bij!

Piedziedājums 2x:

Lasi, Latvijas sudraba lasi!
Skrej mūžam dzīvs
Lasi, Latvijas sudraba lasi
Esi lepns un brīvs!

Un pildīsim tukšotos kausus
Ar mirkļiem, kas skaisti reiz bij!

Piedziedājums 2x:
Lasi, Latvijas sudraba lasi!
Skrej mūžam dzīvs
Lasi, Latvijas sudraba lasi
Esi lepns un brīvs!

Sal ! Sal ! Sal!