Salmo

Latvijas makšķernieku klubsSalmo

Par Latvijas ūdeņiem tīriem -
še roka un cīnies, draugs!
Un slava lai meitām un vīriem,
kas Lasi par draugu sauks!