Ētikas kodekss

Makšķernieka ētika izvirza prasības, kuras jāpilda cilvēkam kā dzīvai tikumiskai būtnei, cienot un respektējot citas apkārtējās dzīvās būtnes un dabu. Godīgi izturoties pret zivi kā pret partneri. Cienot citu cilvēku tiesības un cerības. Jāievēro augstākie makšķerēšanas ētikas principi visu kluba biedru vidū. Tāpat attiecībās ar apkārtējo dzīvo un nedzīvo vidi. Makšķernieku savstarpējai saskarsmei un tuvināšanās procesiem jānotiek saskaņā ar šiem ētiskajiem principiem, kā tas ir pieņemts civilizētā sabiedrībā, un kā to apliecina makšķerēšanas kā sporta veida vēsture.


Tādēļ Latvijas makšķernieku kluba „Salmo” biedri apņemas:Pieņemts kluba dibināšanas sapulcē 1990.gada 16.martā
papildināts gadu gaitā